Riskavslöjande och Varning

Se till att du läser och förstår följande riskavslöjande:

"Handel foreign exchange, råvaror eller index på marginalen innebär en hög risk, och passar kanske inte alla investerare. Den höga graden av hävstång som du kan ta när du handel med dessa instrument kan arbeta mot dig samt för dig. Innan du beslutar att investera i utländsk valuta och sociala trading nätverk bör du noga överväga dina investeringsmål,, riskaptiten och erfarenhet. Möjligheten finns att du kan förlora en del eller alla av din initiala investering och därför bör du inte investera pengar som du inte har råd att förlora. Du bör vara medveten om alla de risker som är förknippade med valutahandel, och söka råd från en IFA (oberoende finansiell rådgivare) om du har några tvivel."

När det gäller eventuella uttalanden som gjorts i fråga om tidigare erfarenheter av oss, besökare av vår hemsida (i kommentarer, vittnesmål eller forum) eller det sociala trading nätverk, ni måste förstå följande avslöjande:

"Tidigare föreställningar och unika upplevelser är ingen garanti för framtida resultat! Omdömen här är oönskad och icke-representativa för alla kunder. Vissa konton kan ha sämre prestanda än vad som anges av dem som lämnat omdömen. Handel forex, råvaror och index på hävstång innebär betydande risk och det finns alltid en risk för förlust. Din handel resultaten kan variera från de som presenteras. Eftersom riskfaktor är hög, endast äkta risk medel bör användas och om du inte har det extra kapital som du inte har råd att förlora, du bör inte handla om sociala trading nätverk och plattformar. Inga "säkra" trading system någonsin har utarbetats och ingen kan garantera vinst eller brist på förlust."

När det gäller eventuella uttalanden om tidigare resultat på denna webbplats genom oss, andra visitos eller sociala trading nätverk, tänk på följande:

"Tidigare resultat är inte nödvändigtvis ett tecken på framtida resultat. Hypotetiska resultat har många inneboende begränsningar. Inga utfästelser görs för att varje konto kommer att eller sannolikt kommer att uppnå liknande vinster eller förluster för de som visas. I själva verket, i handeln finns ofta stora skillnader mellan hypotetiska resultat och de faktiska resultaten därefter genomföras av en viss trading system eller program. Begränsningar av hypotetiska handel resultat är att de är normalt beredd med facit i hand och inte medför ekonomisk risk. Variabler såsom förmågan att hålla sig till en viss trading system eller program trots trading förluster samt upprätthålla tillräcklig likviditet är viktiga poäng som negativt kan påverka den faktiska verkliga handel resultat."