NHỊ phân NGHIÊNG – nó Là an toàn để giao thương với trang web này?

nhị phân-nghiêng-1Tùy chọn kinh doanh là một nguồn tuyệt vời cho việc thực hiện những khoản tiền lớn. Nhưng việc tìm kiếm một nhà môi giới mà bạn có thể tin tưởng là một trong những điều quan trọng nhất, bạn phải chăm sóc. Điều này là vì thực tế là có rất nhiều nhà môi giới lừa đảo trong lĩnh vực người có thể xuất hiện được hãng. Này, điều chủ yếu là nói về việc tin tưởng và tin cậy của các môi giới- nhị phân nghiêng.

 

Là môi giới thật hay không?

Đây là câu hỏi quan trọng nhất là cần phải được trả lời trước khi chọn một nhà môi giới. Nhưng trong các trường hợp của nhị phân nghiêng, câu trả lời là không đạt yêu cầu. Ai có thể tìm thấy rất nhiều đánh giá trên internet mà hỗ trợ và lời khen ngợi các dịch vụ cung cấp bởi nhị phân nghiêng. Nhưng hầu hết các đánh giá đang lừa đảo và là gì, nhưng văn bản đó không thể được tin cậy.

Cũng có một khiếu nại rằng trang web này mà họ xáo trộn các khách hàng với rất nhiều lừa đảo mail. Đây là cái gì đó có thể gây phiền nhiễu, đặc biệt là để những người có kinh doanh nhị phân như một bên kinh doanh. Những người như vậy sẽ có sự nghiệp riêng của họ để tham dự và bị quấy rầy vậy thường có thể rất khó chịu.

Tất cả những được nhỏ khiếu nại và do đó không có nhiều điều để lo lắng về trang web của uy tín. Có rất nhiều thứ khác để lo lắng về. Nó luôn là tốt hơn để có lời khuyên từ một khách hàng trước đây ai đã cung cấp dịch vụ từ môi giới trước khi đăng ký trong những trang web. Điều này là để đảm bảo rằng không có gì xấu xảy ra. Khi tiền được gửi, không có phòng cho ay xem xét lại.

 

Hiệu quả của rút tiền:

Mọi người thưởng thức trong đôi kinh doanh để kiếm tiền cho bản thân. Và vì thế hệ thống đưa ra cho rút tiền phải rất hiệu quả. Nhưng rất tiếc điều này là không hợp với nhị phân nghiêng. Có rất nhiều phương pháp để làm cho rút tiền. Nhưng số phương pháp là không quan trọng, nhưng nó là kết quả của hệ thống đó có vấn đề. Có rất nhiều khiếu nại từ khách hàng về thất bại rút tiền yêu cầu. Cũng có một vấn đề là sự chậm trễ trong việc xử lý rút tiền. Yes, hầu hết các rút tiền nhận được hoàn thành trong thời gian đề xuất. Nhưng một hệ thống trở nên hiệu quả chỉ nếu nó có thể xử lý tất cả các yêu cầu vào thời gian mà không chậm trễ. Điều này không xảy ra trong nhiều trường hợp,.

Các yêu cầu rút tiền ở nhị phân nghiêng sẽ được kiểm tra chéo bởi các nhân viên tay. Điều này có thể xuất hiện được một bước tăng cường an ninh của các giao dịch, nhưng trong thực tế này là cái gì đó mất rất nhiều thời gian. Do đó tổng rút thời gian tăng. Một với một khách hàng ngay lập tức cần tiền không thể dựa trên nhị phân nghiêng cân bằng. Đây thực sự là một người rất nghèo tình hình khi nói đến một kinh doanh môi giới trang web.

Cho nữ thương nhân, trang web này có thể chứng minh được rất thất vọng đầu. Có khiếu nại rằng buổi tập huấn với các môi giới rất nghèo. Và trong một số trường hợp họ không đáp ứng sau một buổi.

Các nền kinh doanh:

Vâng, nó là an toàn để nói rằng nền tảng là đầy màu sắc, và hấp dẫn để mắt. Nhưng đối với một nhà môi giới trang web, điều quan trọng nhất là lưu loát. Các diện phải chạy đi mà không có trục trặc. Nhưng trong các trường hợp của Nhị phân nghiêng, nền tảng cung cấp cho các máy tính không phải là để đánh dấu. Trong thực tế, các khách hàng sẽ phải đi qua một tình huống mà trang bị treo. Đây không phải là một điều thuận lợi. Nó trở nên khó chịu khi điều này xảy ra trong quá trình đặt một thương.

Các diện cũng không phải để đánh dấu. Cho những khách hàng mới đến trường kinh doanh nhị phân, nó trở nên rất khó khăn để hiểu về các đặc tính của những trang web. Họ sẽ phải nghiên cứu rất nhiều trước khi họ có thể có hiệu quả chuyển qua các nền tảng. Điều này một lần nữa được không phải cái gì đó phù hợp cho một hiệu quả trang web môi giới.nhị phân-nghiêng-2

Sự hỗ trợ mà họ cung cấp cho khách hàng:

Bây giờ đây là những điều quan trọng nhất xa như một đôi kinh doanh trang web là có liên quan. Một khách hàng có thể chỉ cho lợi nhuận, nếu anh ta hoặc cô ta là hoàn toàn rõ ràng với quá trình giao dịch diễn ra trong kinh doanh nhị phân thị trường. Do đó, nó là nhiệm vụ của các môi giới để làm rõ tất cả các nghi ngờ. Nhưng trong các trường hợp của nhị phân nghiêng, điều này là không thực hiện một cách hiệu quả. Có rất nhiều khiếu nại, trong đó các khách hàng không liên lạc với các nhân viên sau khi đặt một yêu cầu. Trong giấy, họ cung cấp 24 x 7 dịch vụ khách hàng nhưng trong thực tế, dịch vụ không phải để đánh dấu. Này, thiếu đúng vụ thực sự là một điểm mà làm giảm.

Chuyên gia cá nhân sẽ được cung cấp cho bạn nếu bạn sẵn sàng trả một khá cao số tiền như phí. Nhưng vấn đề là, hầu hết các chuyên gia sẽ không cho phép thương mại theo để chiến lược của mình. Họ sẽ áp đặt tư tưởng của mình trên bạn và trong nhiều trường hợp, bạn sẽ kết thúc mà không có bất kỳ lợi nhuận. Thực sự là môi giới phải chỉ dẫn cho khách hàng trong đúng cách và không bao giờ nên lực lượng của họ, ý kiến về người khách hàng.

Họ cung cấp năng của làm cho một tài khoản demo. NHƯNG..

Các khách hàng có thể làm cho một tài khoản demo, nhưng vấn đề là, tất cả các vấn đề liên quan đến một tài khoản thông thường cũng có khi sử dụng một khoản demo. Lợi thế duy nhất mà ta có thể tìm ra một số vấn đề mà có mặt trong diện và có thể chắc chắn rằng anh ta hoặc cô ta sẽ chọn một nhà môi giới đó là tốt hơn trong mọi cách. Nhưng vấn đề liên quan đến vụ hỗ trợ khách hàng, rút tiền etc. không thể được công nhận bằng cách sử dụng một khoản demo.

Khi nói đến làm cho bản gốc các tài khoản, chỉ có một số lượng nhỏ của lựa chọn cho các khách hàng chọn từ. Do đó nó không phải là không thể cho khách hàng của tất cả các loại để thương mại sử dụng phân nghiêng.

Hãy là người đầu tiên thảo luận

Để lại Lời nhắn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.


*