Binadroid Lựa Chọn Nhị Phân Robot

Ngày 5, 2016 Quan Giám Sát Đội 21

Binadroid lựa Chọn Nhị phân Robot Binadroid nhị phân lựa chọn là phần mềm được sử dụng trong tự động kinh doanh để tối đa hóa lợi nhuận kinh doanh. Phần mềm này được xây dựng bởi Troy Everett, sử dụng một robot […]